آخرین اخبار

بذر بادام

بذر بادام

بذر بادام

تولید فروش بذر بادام تلخ جهت کاشت در نهالستان موجود است . تکثیر توسط بذر بادام :   تا اواخر قرن هجدهم تکثیر بادام توسط بذر تنها روش مورد استفاده بود. امروزه هنوز در کشورهایی مانند یونان،مراکش،افغانستان و بعضی از نقاط ایران از این روش استفاده میشود. روش ازدیاد به وسیله ی بذر برای یافتن اکوتیپهای جدید مفید است ولی ... بیشتر بخوانید »