آخرین اخبار

بازرگانی قاسمی به مدیریت آرمین قاسمی با پشتوانه 40 ساله اولین و بزرگترین مجموعه بذر فروشی در شمالغرب کشور می باشد . کلیه بذر های این مجموعه از بهترین در ختان مادری با بالاترین قوه رشد زیر نظر جهاد کشاورزی تولید شده اند که بالاترین راندمان ، جهت احداث نهالستان داشته باشد . بذر های تولید شده در این مجموعه عبارتند از : بذر آلبالو تلخ مشهد - بذر آلبالو تلخ گرجستان - انواع بذر آلوچه - نواع بذر گلابی - بدر به - بذر شفتالو - بذر زرد آلو تلخ - بذر بادام تلخ - بذر سیب - بذر پسته - بذر فندق - بذر گردو - بذر عناب - بذر سنجد - بذر توت - و همچنین انواع بذر زینتی شامل - افرا - اقاقیا - انواع کاج و سرو - بذر چمن - بذر یونجه - بذر پالونیا و غیره